Rozvoj obchodních týmů

ZÁKAZNÍK 21. STOLETÍ JE JINÝ. STARÉ TECHNIKY PRODEJE NEFUNGUJÍ.
TRANSFORMUJEME OBCHODNÍ TÝMY, VEDEME JE K ÚSPĚCHU, SEBEPOZNÁNÍ, ETICKÉMU PRODEJI
A ZMĚNĚ MYŠLENÍ ZA POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍCH METOD NEUROVĚD.

     


Sales NEA® je unikátní certifikovaný transformační program, který vede ke změně myšlení a plnění business cílů.
Obsahuje 12 tréninkových dnů, transformační neuro koučink pro každého účastníka a závěrečnou certifikaci. Program Vám rádi představíme při osobním setkání. Kontaktujte nás.
 

TRÉNINKOVÉ PROGRAMY

JSME ARCHITEKTI SVÉHO ÚSPĚCHU 

2-denní transformační program pro obchodní týmy a ostatní profesionály, kteří jednají přímo se zákazníkem. Propojujeme business know-how a aplikované neurovědy díky nimž dochází ke změně myšlení obchodníků, aktivizaci jejich podvědomí a následnému zvýšení obchodních výsledků.

Přínosy tréninku:

Vaši obchodníci:

 • Změní myšlení a nastaví si mysl na úspěch a úspěšné splnění svých cílů.
 • Naučí se používat cenné nástroje pro správnou definici cílů, práci s motivací a pozitivní budoucností.
 • Zvýší svou aktivitu a najdou svou vnitřní motivaci.
 • Odhalí a odstraní limitující programy ve svém myšlení a nahradí je programy úspěchu.
 • Změní rychle své nefunkční chování. Co jim připadalo těžké, stane se během tréninku jednoduché.
 • Zvýší svůj výkon.
 • Uvědomí si a odstraní své bariéry úspěchu, strach a obavy. Zanalyzují celý obchodní proces a identifikují bariéry a nastaví si akční plán k jejich odstranění.
 • Eliminují stres a naučí se techniky, jak se stresem a negativním myšlením pracovat. Zlepší svou emoční rovnováhu. 
 • Zvýší svou sebejistotu a objeví své vnitřní zdroje a potenciál.
 • Naučí se rychle napojit na zákazníka, rozumět mu a číst ho na základě neverbální komunikace.
 • Podstatným způsobem rozvinou schopnost empatie a sociální dovednosti pro pochopení zákazníka, zacílení prodeje, úspěšnou komunikaci a rozvoj vztahů.
 • Nastaví si akční plán pro rozvoj a dosažení obchodních cílů.

 

NEURO SALES

3-denní transformační program pro obchodní týmy a ostatní profesionály, kteří jednají přímo se zákazníkem. Propojujeme business know-how a aplikované neurovědy díky nimž dochází ke změně myšlení a následnému zvýšení obchodních výsledků. Obchodníci se naučí pracovat s podvědomím zákazníka, klást správné otázky, vnímat informace mezi řádky a skryté významy a pracovat s motivací, hodnotami, cíli a přínosy pro zákazníka.

Přínosy tréninku:

Vaši obchodníci:

 • Naučí se napojit na zákazníkovu mysl na podvědomé úrovni, vnímat informace mezi řádky a pracovat efektivně s neverbální komunikací a tak pozitivně a rychle ovlivňovat jakékoliv jednání.
 • Získají vyšší akceptaci u zákazníka a vyšší úspěšnost díky proniknutí do jeho myšlení.
 • Pochopí myšlení zákazníka a rozkryjí jeho hodnoty, motivy a cíle a budou umět na jejich základě navázat prezentaci služeb a produktů tak, aby byl zákazník motivovaný a připravený koupit.
 • Naučí se vést efektivně jednání se zákazníkem tak, aby zvýšili svou schopnost prodat za všech okolností.
 • Naučí se používat cenné nástroje pro správnou definici cílů zákazníka, práci s motivací a hodnotami zákazníka. 
 • Naučí se klást správné otázky na fakta, postoje, motivy, hodnoty zákazníka a vnímat informace od zákazníka mezi řádky a rozklíčovat skryté významy.
 • Proniknou do zákazníkovy mysli, pochopí nastavení osobnosti zákazníka a způsob, jak s ním jednat, aby uspěli v prodeji.
 • Rozvinou svou schopnost číst neverbální signály a přizpůsobit jednání zákazníkovi.
 • Pochopí své nastavení osobnosti a budou umět svůj způsob komunikace přizpůsobit zákazníkovi tak, aby navázali a prohlubovali zákazníkovu důvěru a budovali vztah.
 • Budou umět přizpůsobit formu komunikace zákazníkovi a používat jeho jazyk pro prohlubování důvěry a vztahu.
 • Nastaví si akční plán pro práci se zákazníky v rovině jejich motivace, hodnot a cílů. 

 

NEURO PREZENTACE ve 21. století

3-denní program posune prezentace Vašich produktů a služeb na nejvyšší úroveň na českém trhu a budou tak reflektovat změnu myšlení v 21. století. Naučíte se účinně ovlivňovat podvědomí zákazníka skrze moderní metody prezentace postavené na nejnovějších poznatcích neurověd v marketingu a prodeji.  Každý účastník odjede s novou neuro-prezentací své sužby nebo produktu.

Přínosy tréninku:

Vaši obchodníci:

 • Zavedou do své práce nové strategie úspěchu a budou se inspirovat z prezentací nejúspěšnějších leaderů světa.
 • Naučí se postavit prezentaci na principech nastavení mysli, podvědomí a osobnosti zákazníka tak, aby informace ochotně přijal.
 • Naučí se techniky, jak zaujmout publikum, jak udržet napětí a dynamiku skupiny.
 • Proniknou do myšlení zákazníka, do jeho podvědomí a naučí se používat strukturu prezentace, která zaujme každého zákazníka.
 • Naučí se používat techniky pro ovlivňování podvědomí jako jsou obrazové a sluchové kotvy, metafory, symboly a další.
 • Naučí se používat účinný hypnotický jazyk.
 • Budou umět pracovat s emocemi a příběhy a tak přirozeným způsobem obejít nechuť a rezistenci zákazníka.  
 • Naučí se pracovat s grafickou stránkou prezentace dle posledních poznatků neurověd a vývoje marketingu.
 • Naučí se pracovat s neverbální komunikací při prezentaci a navození a udržení důvěry a rapportu se skupinou.
 • Odbourají si strach a stres před prezentací a z hovoření před lidmi. Pochopí, jak a proč vzniká. Naučí se techniky na okamžité odstranění stresu z podvědomí kdykoliv a kdekoliv, aniž by si toho někdo všiml.
 • Objeví svůj skrytý potenciál a své zdroje úspěchu a zaintegrují si je do svého podvědomí.
 • Naučí se pracovat s vlastní fyziologií, postojem, gesty, mimikou a tak prohloubí svou důvěryhodnost a přesvědčivost.