Rozvoj managementu

MYŠLENÍ LIDÍ SE ZMĚNILO A ÚSPĚŠNÍ MANAŽEŘI 21. STOLETÍ JSOU ZEJMÉNA TI, KDO JSOU SKVĚLÝMI LIDMI. TRANSFORMUJEME MYŠLENÍ MANAŽERŮ. VEDEME JE K HUMANITY LEADERSHIPU, ÚSPĚŠNÝM VÝSLEDKŮM A ROVNOVÁZE DÍKY NEJMODERNĚJŠÍM METODÁM NEUROVĚD.

 

     


Management NEA® je unikátní certifikovaný transformační program na změnu myšlení, plnění obchodních cílů a rozvoj osobnosti manažerů a manažerských dovedností.
Obsahuje 12 tréninkových dnů, transformační neuro koučink pro každého účastníka a závěrečnou certifikaci. Program Vám rádi představíme při osobním setkání. Kontaktujte nás.

 

TRÉNINKOVÉ PROGRAMY

 

NEURO RECRUITMENT

Ve 2-denním programu naučíme manažery přemýšlet nově o náboru a posunou pohovory k vyšší kvalitě v dnešní nelehké situaci na trhu práce. Budou umět používat pokročilé techniky práce s kandidáty na úrovni podvědomí, budou umět vést pohovory dle posledních poznatků neurověd, porozumí skrytým významům, budou umět číst neverbální signály a zapojí všechny smysly do vnímání osobnosti kandidáta. Získají tak maximum informací za minimum času a budou se umět rychle a kvalifikovaně rozhodnout o kandidátovi.

Přínosy tréninku:

Vaši manažeři:

 • Se naučí proniknout do myšlení a podvědomí kandidáta.
 • Naučí se zjišťovat pravdivé informace o skutečné motivaci kandidáta.
 • Naučí se techniky na zjišťování skutečných úspěchů kandidáta, jeho výsledků a poznají, kdy kandidát mluví pravdu.
 • Naučí se zjišťovat skutečné schopnosti, dovednosti a potenciál kandidáta.
 • Naučí se vidět za slova, číst mezi řádky, rozvinou své vnímání a lépe porozumí  kandidátům.
 • Naučíte se vybudovat rapport – důvěru a spojení s druhou osobou na nevědomé úrovni, zlepší tak atmosféru a uvolnění kandidáta, který bude ochoten sdělovat více informací, i těch, které sdělovat nechce.
 • Rozvinou své verbální i neverbální schopnosti, naučí se klást ty správné otázky a porozumí důležitým neverbálním signálům.
 • Naučí se zjišťovat tu pravou motivaci  a hodnoty kandidátů. Naučí se zhodnotit, zda motivace koreluje s očekáváními firmy a firemní kulturou.
 • Budou umět nastavit pracovní pozice dle potřebných požadavků na schopnosti a motivaci a efektivně vybírat vhodné lidi. 

 

 

NEURO LEADERSHIP

V tomto 4-denním transformačním programu se manažeři naučí pracovat se svým podvědomím, získají nové dovednosti ve vedení lidí, práci s motivací, vedení adaptačního procesu a porozumí osobnostem členů týmu.

Manažeři:

 • Si uvědomí, co je jejich role, jaké mají poslání a zažijí všemi smysly svou vizi budoucnosti. 
 • Najdou svou motivaci a hodnoty ve své práci.
 • Naučí se techniky práce s podvědomím u sebe pro svůj vlastní komfort, ale také u podřízených pro zajištění vhledu do různých pracovních situací.
 • Nastaví si cíle technikami neurověd a získají motivaci jich dosahovat.
 • Provedou si analýzu svého týmu po stránce motivace, schopností, dovedností a potenciálu. Nastaví si plán změn a práce s jednotlivými členy týmu.
 • Budou umět poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu za všech okolností, oddělit emoce od faktů a pracovat s podvědomím druhé strany.
 • Budou umět pracovat sami se sebou, svými emocemi a konstruktivně komunikovat.
 • Nastaví si akční plán změn u sebe a v týmu.
 • Naučí se techniky koučování dle systemického přístupu a nejmodernějších metod neurověd.
 • Naučí se používat NLP jazykové modely pro hlubší rozkrývání problémů a námitek druhé strany.
 • Budou rozumět tomu, jak funguje lidské myšlení, verbální i neverbální komunikace a jak skrze slova a signály těla poznat, co se odehrává v mysli komunikačního partnera.
 • Odstraní si stres v obtížných situacích a naučí se je zvládat.