rozvoj HR profesionálů

JDEME DÁL VE SVÉM ROZVOJI, JSME SKVĚLÝMI PARTNERY A PORADCI PRO MANAŽERY A FIRMY, VE KTERÝCH PŮSOBÍME.
S NEJMODERNĚJŠÍMI ZNALOSTMI NEUROVĚD PŘINÁŠÍME PŘIDANOU HODNOTU DO NAŠICH FIREM.

     


Human Resources NEA® je unikátní certifikovaný transformační program, který vede ke změně myšlení a plnění business cílů prostřednictvím nových dovedností HR profesionálů.
Obsahuje 12 tréninkových dnů, transformační neuro koučink pro každého účastníka a závěrečnou certifikaci. Program Vám rádi představíme při osobním setkání. Kontaktujte nás.

 

TRÉNINKOVÉ PROGRAMY

NEURO RECRUITMENT

Ve 3-denním programu naučíme HR profesionály pokročilé techniky pro nábor. Začnou o náboru přemýšlet nově a posunou pohovory k vyšší kvalitě v dnešní nelehké situaci na trhu práce. Budou umět používat pokročilé techniky práce s kandidáty a jejich podvědomím, vedení rozhovoru dle posledních poznatků neurověd, kladení otázek a porozumění skrytým významům, čtení neverbální komunikace a zapojení všech smyslů do vnímání osobnosti kandidáta. Získají tak maximum informací za minimum času a budou se umět rychle a kvalifikovaně rozhodnout o kandidátovi.

Přínosy tréninku:

HR profesionálové:

 • Budou umět klást manažerovi správné otázky, aby zjistili veškeré nároky na kandidáty a přizpůsobili vedení pohovoru na míru.  
 • Naučí se proniknout do myšlení a podvědomí kandidáta.
 • Naučí se zjišťovat pravdivé informace o skutečné motivaci kandidáta.
 • Naučí se techniky na zjišťování skutečných úspěchů kandidáta, jeho výsledků a poznají, kdy kandidát mluví pravdu.
 • Naučí se zjišťovat skutečné schopnosti, dovednosti a potenciál kandidáta.
 • Naučí se vidět za slova, číst mezi řádky, rozvinou své vnímání a lépe porozumí  kandidátům.
 • Naučíte se vybudovat rapport – důvěru a spojení s druhou osobou na nevědomé úrovni, zlepší tak atmosféru a uvolnění kandidáta, který bude ochoten sdělovat více informací, i těch, které sdělovat nechce.
 • Rozvinou své verbální i neverbální schopnosti, naučí se klást ty správné otázky a porozumí důležitým neverbálním signálům.
 • Naučí se zjišťovat tu pravou motivaci a hodnoty kandidátů. Naučí se zhodnotit, zda motivace koreluje s očekáváními firmy a firemní kulturou.
 • Budou umět nastavit pracovní pozice dle potřebných požadavků na schopnosti a motivaci a efektivně vybírat vhodné lidi. 
 • Odstraní si stres z vedení pohovorů a naučí se techniky na zbavení se stresu pro použití kdykoliv a kdekoliv, aniž by si toho někdo všiml.
 • Naučí se pokročilé techniky koučování a neurověd v náboru.
 • Naučí se vnímat různé úrovně komunikace s kandidátem. Naučí se naslouchat.
 • Odstraní stres při pohovorech. 
 • Mezi jednotlivými moduly budou účastníci uplatňovat nové dovednosti v praxi a v druhém modulu provedeme úvodní best practices workshop na sdílení nejlepších zkušeností a zodpovězení otázek z praxe. 

 

 

JSME ARCHITEKTI NAŠEHO ÚSPĚCHU

Ve 3-denním programu HR profesionálové objeví svou vnitřní motivaci, osobní vizi a zdroj síly a potenciálu. Naučí se komunikovat se všemi důležitými osobami v jejich praxi. Rozšíří podstatným způsobem svoje komunikační schopnosti a posílí svou pozici u manažerů a vedení společnosti skrze nové dovednosti zaměřené na potřeby a motivaci manažerů.

Přínosy tréninku:

HR profesionálové:                                                                                             

 •        Uvědomí si plně svou roli a najdou svou vnitřní motivaci, hodnoty a vizi pro práci v HR.
 •        Nastaví si své cíle a budou připraveni a motivováni je plnit.
 •        Odstraní svoje bariéry v komunikaci s manažery a vedením společnosti.
 •        Naučí se koučovací metody pro práci s manažery a vedením společnosti.
 •        Naučí se techniky neuro koučování pro svůj vlastní rozvoj ale také rozvoj lidí ve společnosti. Naučí se pracovat sami se sebou.
 •        Naučí se stanovovat cíle, pracovat s technikami na práci s cíli a plánováním.
 •        Budou rozumět tomu, jak funguje lidské myšlení, motivace, komunikace a chování.
 •        Prohloubí svou schopnost empatie, porozumění a budování důvěry.
 •        Naučí se techniky neurověd pro práci s podvědomím.