poradenství

Poradenské projekty stavíme na našich dlouholetých zkušenostech s řízením lidských zdrojů, práci s lidským potenciálem a zaváděním a řízením HR procesů. Toto know-how propojujeme s nejmodernějšími metodami neurověd.

 

  • Neurovědy v náboru a v Assessment Centrech, poradenství při náboru pracovníků na klíčové pozice v oblasti odhalení skutečné osobnosti
  • Development Centra s využitím neurověd  
  • Manažerské a HR poradenství
  • Strategické řízení lidských zdrojů
  • Interim Management
  • Zavádění a řízení HR procesů
  • Zavádění 360 ° zpětné vazby a tvorba systému vzdělávání na základě nových trendů ve vzdělávání v oblasti neurověd, poskytování zpětné vazby a transformační neuro koučink vedoucí ke změnám myšlení
  • Zavádění Trainee a mentoring programů