Osobní rovnováha

 

TRANSFORMUJEME MYŠLENÍ VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ, UČÍME JE NASTOLIT V JEJICH PRÁCI A ŽIVOTĚ ROVNOVÁHU A VEDEME JE K ÚSPĚŠNÝM VÝSLEDKŮM. VÍME, ŽE POTENCIÁL ŽÍT SPOKOJENÝ ŽIVOT MAJÍ UVNITŘ SEBE. 

                                   

NEURO STRESS MANAGEMENT A PREVENCE VYHOŘENÍ

Ve 2-denním transformačním programu si účastníci zboří mýty o fenoménu dnešní doby, kterým je stres. Budou intenzivně pracovat sami na sobě, pochopí svoje myšlení, najdou myšlenkové programy, které jim stres způsobují, odstraní je a nahradí pozitivními myšlenkovými strategiemi, které povedou k jejich dlouhodobé rovnováze a lepším výsledkům v businessu.

Přínosy tréninku:

Vaši zaměstnanci:

 • Se naučí přemýšlet pozitivně o své práci a svém životě.
 • Budou pracovat na konkrétních stresových situacích ve své práci.
 • Najdou svoje hodnoty a důležité životní faktory, budou vědět, jak je naplňovat a tak eliminují stres.
 • Pochopí svoje myšlení a svoje myšlenkové programy. Změní to, co jim neslouží. Pochopí vědomé a nevědomé myšlenkové procesy a budou se umět na sebe podívat z nadhledu, poskytnout sami sobě zpětnou vazbu a nastavit si změny ve svém životě a práci.
 • Budou vědět, jak stres vzniká, jaké má fáze. Rozpoznají svoje vlastní symptomy a nastaví si plán prevence.
 • Pochopí, že tělo a mysl je propojený systém, budou vědět, že v mysli je původ nemocí těla.
 • Otestují svoje sklony k burn-outu a nastaví si plán prevence. 
 • Budou vědět, jak předejít stresu a naučí se řadu neuro technik, které jim budou pomáhat v jejich životní rovnováze. Naučí se pracovat se svým podvědomím.
 • Naučí se pracovat s emocemi a pochopí jejich význam.
 • Naučí se relaxovat a ovládat svou mysl.
 • Nastaví si akční plán změn ve svém životě pro nastolení rovnováhy.
 • Jako bonus dostanou nahrávku antistresové relaxační techniky pro domácí použití.
 • Všechny techniky budou moci použít businessu i soukromém životě.

 

KLÍČ K HARMONII – WORKSHOP PRO ŽENY

2-denní transformační workshop pro harmonii v ženském těle vedený nejnovějšími metodami neurověd a s jógou a hlubokou relaxací.

KLÍČ K HARMONII MÁME KAŽDÁ DÁVNO V SOBĚ.
STAČÍ JEN ODEMKNOUT VAŠI MYSL A POZVAT DÁL ŽIVOT, JAKÝ CHCETE ŽÍT. 
HARMONIE JE ROZHODNUTÍ A UDĚLAT HO MUSÍME JEN MY SAMY.

Přínosy workshopu:

Vaše zaměstnankyně:

 • Objeví svůj skrytý potenciál, svou jedinečnost a aktivují svou osobní sílu.
 • Zbaví se myšlenkových programů, obav a pochybností o sobě samé, které brání jejich harmonii.
 • Objeví svou vizi budoucnosti v harmonii, najdou svůj vnitřní kompas a ten je povede k jejímu naplnění. 
 • Získají odvahu, klid a objevíte svoje vnitřní zdroje a odhodlání žít život, jaký si ze srdce přejí.
 • Upevní svou sebedůvěru a budou se cítit skvěle ve svém těle.
 • Najdou své hodnoty a budou se podle nich umět rozhodovat a směrovat své kroky tak, aby našli to pravé životní naplnění a úspěch.
 • Zbaví se disharmonií, obav, strachu a nastoupí na cestu ke splnění svých přání. Nastaví si plán kroků ke své vnitřní harmonii.
 • Namotivují se a budou připraveny a odhodlány zdolat každé úskalí, které by jim mohlo do budoucna bránit na cestě k harmonii.
 • Budou na sobě pracovat mocnými technikami neuro-lingvistického programování (NLP) – nejmodernějšími metodami neurověd vyvíjenými předními světovými odborníky v oblasti lidského myšlení.
 • Zapojí své podvědomí, kde už nyní čekají řešení, na které možná dlouho nemohou přijít.
 • Zrelaxují tělo i mysl, vytvoří nová přátelství a budou součástí tvořivého společenství.