Reference

 

Martina Mráčková od roku 2013 výrazně zprofesionalizovala všechny HR procesy, které do té doby fungovaly spíše jako zvykové právo a zavedla některé procesy zcela nově  – nábor, řízený adaptační proces, rozvoj zaměstnanců, systém ročního hodnocení a metodiku jazykové výuky.  Implementovala systém pozic a kompetenční model společnosti. Cením si toho, že funkční procesy nás posunuly výš a dál. Provádí konzultace při obtížných situacích, koučuje a rozvíjí klíčové lidi ve společnosti a vede workshopy a tréninky soft skills a NLP – Manažerské dovednosti,  Neuro prezentace, Neuro stress management, Trénink mentoringu a komunikace." 

Ing. Ivo Kožnar
Managing Director
LHMS spol. s r.o.

 

 

S Martinou Mráčkovou spolupracujeme od roku 2013, zavedla či zlepšila v naší společnosti řadu systematických HR procesů od náboru, adaptace a rozvoje po hodnocení zaměstnanců. Implementovala mj. metodiku jazykového vzdělávání, která je systémová a na cíl orientovaná, výsledky a pokroky zaměstnanců se dají nyní měřit. Martina Mráčková uvedla v život Trainee a mentoring programy pro práci se studenty a absolventy v obtížném prostředí trhu práce v IT, které nám zajišťují dlouhodobou práci s talenty a jejich motivaci. Od roku 2014 paní
Mráčková školí mentory a manažerský tým, kde je vidět velký posun. Oceňujeme také  její práci na individuální úrovni při konzultacích, mentoringu a koučování našich klíčových zaměstnanců. Nově příchozí zaměstnanci oceňují přístup na vysoce profesionální úrovni, se kterými se v mnoha svých předchozích působištích nesetkali. Nejvíce bych asi vyzdvihla strukturované adaptační plány, které zajišťují rychlé a řízení začlenění zaměstnanců v novém prostředí."

Mgr. Michaela Srnková, MBA
Managing Director
Baader Computer spol. s.r.o.

 

 

„Ve svém týmu mám pestrou skladbu lidí a s tím souvisí i rozličné požadavky na jejich schopnosti a dovednosti. Čeho mám málo, je čas. Martina mi významně ulehčuje moji práci a já se mohu věnovat obchodu. Toho si velmi cením. Nedává mi úkoly, ale cílenými otázkami ze mne vytáhne, co od nového člověka potřebuji a jaký by měl být a sama realizuje proces náboru a adaptace. Z jejích konzultací mám kvalitní informace o tom, zda po 3 měsících nový člen týmu vyhovuje nám a my jemu. Pomáhá mi rozvíjet můj tým, řešit obtížné situace a podporuje v mém týmu konstruktivní zpětnou vazbu a my se můžeme zdokonalovat.“

Miroslav Cimr
Business Director
LHMS, dodavatel projektů pro ŠKODA AUTO
Realizované služby:
 Neuro recruitment, adaptace nových zaměstnanců, Neuro business coaching, vedení workshopů na rozvoj spolupráce a nastavení procesů, mentoring a systemický koučink, školení měkkých a NLP business dovedností 

 

 

„S paní Mráčkovou spolupracuji více než rok a naše společná práce mi opravdu pomohla nejen z manažerského pohledu ale i z pohledu osobního rozvoje. Naučila jsem se jak být klidná při rozhodování a prezentování. Naučila jsem se zvládat obtížné situace a zbavit se stresu například při  předávání negativní zpětné vazby nebo při prezentaci nepopulárních rozhodnutí v týmu. Celkově se cítím sebevědomě a vyrovnaně a to díky společným školením, koučování a technikám, které mě paní Mráčková naučila používat v každodenním životě. Věřím, že pokud má člověk odhodlání a správného kouče, který Vás vede, může být Váš život mnohem šťastnější a jednodušší.“

Silvie Vanková
Team leader Komunikačního centra ŠKODA AUTO
Realizované služby:
 Neuro business koučink, Neuro recruitment a adaptace nových členů týmu, Mentoring, trénink Neuro Stress Management, Neuro prezentace

 

 

„S Martinou Mráčkovou spolupracuji 4 roky. Naše společná práce v rámci koučování mi ukázala cestu, po které jdu dnes již sám, nastavila mi zrcadlo a dodala vnitřní energii věci změnit. Zvýšil jsem svoje sebevědomí, prohloubil jsem identifikaci se svou rolí Team leadera a pokud dnes nastanou nějaké neobvyklé situace v týmu, jsem si jistý svými kroky.

Martina u nás vede dlouhodobý trénink manažerských dovedností. Zjistil jsem na těchto setkáních, že manažerské nástroje nejsou tak komplikované, jak se na první pohled zdá. Martina vždy volí takový přístup, který je pro nás analyticky zaměřené lidi v IT srozumitelný a rád jsem se řadu věcí naučil.

Za dobu naší spolupráce jsem získal vhled do HR procesů, které u nás Martina zavedla a do kterých jsem se postupně aktivně zapojil. Pomáhají mi v roli Team leadera při řešení různých situací – výběr členů týmu, jejich správná adaptace a dlouhodobý rozvoj. Adaptační plán je velmi užitečný nástroj pro měření nejenom odborných znalostí nových lidí, ale také v oblasti fungování v týmu. Změnilo se díky naší spolupráci také to, že jsme našli kritéria na vyhodnocení členů týmu v oblasti spolupráce, komunikace, vhodnosti do týmu a firemní kultury. Aktivně s nimi pracujeme nejen při nabírání lidí, ale dále při rozvoji. Předtím jsme se zaměřovali hlavně na odbornou stránku, ale dnes vím, že to nestačí.  Za uplynulé čtyři roky se situace otočila, zaměřujeme se nyní na to, zda se k nám hodí osobnostně, do týmu, jakou mají motivaci, co je k nám táhne, aby náš vztah byl funkční a dlouhodobý.“

Roman Kunovský, Team leader Java vývojového týmu 
Realizované služby:
Nábor a adaptace členů týmu, konzultace při vedení týmu, manažerské tréninky na výběr, adaptaci, hodnocení a vedení lidí s prvky NLP, Neuro business koučink